आजिबन

किरात रदु नाछिरिङ साखाम केन्द्रिय कार्यसमितिमा युकेबाट संरक्षक सदस्य तथा आजिवन सदस्यता लिनु हुने सदस्यहरुको नामावलिहरु यस प्रकार रहेको छ :-

संरक्षक सदस्यहरु:

१. पदम बहादुर नाछिरिङ, संरक्षक
२. कमल कुमार नाछिरिङ, संरक्षक
३. प्रकाश नाछिरिङ ‘ठुले’, संरक्षक
४. डाक बहादुरा नाछिरिङ, आजिबन 
५. प्रकाश नाछिरिङ, आजिबन 

नेपाल लगायत अन्य देशहरुको डाटा तथा संरक्षक सदस्यहरु बन्ने क्रमम जारी रहेको जानकारी गराउदछौ ।