प्रदेश नं. १ का खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्री रामकुमार राईलाई सम्मान गर्दै