‘किरात प्रदेश’को लागि किरात महासंघ नाछिरिङ लगायत १४ किरात समुदायले मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा ज्ञापन-पत्र बुझाउदै