Services

पहिचानको लागी लडौ…

Come on together. Join with us. पहिचानको लागी लडौ… किरात नाछिरिङ जातिको पहिचानको लागी तपाईंको आर्...

साझा भुगोल

सम्पूर्ण नाछिरिङ बस्तीहरु र ठाउँहरु नै साझा भूगोल हो । नेपालको पूर्वीभेक माझ किरातमा अवस्थित राखा बा...

उद्गम भूमि

नेपालको पूर्वीभेक माझ किरातमा अवस्थित राखा बाङ्देलको राधाम्मा भूमि किरात नाछिरिङहरूका आदिम उद्गम भूम...

परिचय

परिदृश्य समाज र राज्यमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापन गर्दै, नाछिरिङ जाति समुदायलाई आफ्नो मौल...