हालका पदावाधिकारी र सातौ महा-धिबेशनको फोटो झलक

हालका पदावाधिकारी र सातौ महा-धिबेशनको फोटो झलक

 

ललितपुर जिल्लामा भएको सातौ महाधिबेशनबाट निम्न हालका पदावाधिकारीहरु छन ।

१. अध्यक्ष      : तारा नाछिरिङ, काठमाण्डौ
.२ उपाध्यक्ष  : बिष्णु भक्त नाछिरिङ, ललितपुर
३ महसचिब  : सुमन बाङ्देल, खोटाङ
४ सचिब       : सुमित्रा नाछिरिङ, खोटाङ
५ कोषाध्यक्ष : शान्ती नाछिरिङ-बाङ्देल,  सुनसरी
६ सदस्य       : मनोज नाछिरिङ, खोटाङ
७ सदस्य       : एकराम नाछिरिङ , खोटाङ
८ सदस्य       : धनराज नाछिरिङ,  सङ्खुवासभा
९ सदस्य       : रोशिका नाछिरिङ,मोरङ

 

किरात रदु नाछिरिङ शाखामको सातौ महा-धिबेशनको फोटो झलक