साधारण

 

नाछिरिङ बन्शमा भए जती सम्पुर्णलाई साधरण सदस्यता दिन पाईन्छ । पुरानो अभिलेख नभएको कारणले पुरा बिबरण सकिएन । पछी राखिने छ ।