सल्लाहकार

सल्लाहकार टिम
प्रताप सिंह नाछिरिङ (बरिष्ठ  सल्लाहकार)
गृहबहादुर नाछिरिङ
निरकुमार नाछिरिङ