संरक्षक

 

किरात रदु नाछिरिङ साखाममा युकेबाट संरकक्षण सदस्य तथा आजिवन सदस्यता लिनु हुने सदस्यहरुको नामावलिहरु यस प्रकार रहेको छ । नेपाल लगायत अन्य देशहरुको डाटा तथा सरक्षक सदस्य बन्ने क्रमम जारी रहेको जानकारी गराउदछौ ।

संरक्षक सदस्यहरु:

१. पदम बहादुर नाछिरिङ, संरक्षक

२. कमल कुमार नाछिरिङ, संरक्षक

३. प्रकाश नाछिरिङ ‘ठुले’, संरक्षक

४. डाक बहादुरा नाछिरिङ, आजिबन

 ५. प्रकाश नाछिरिङ, आजिबन