जिल्ला शाखा बिस्तार

 

नेपालको पूर्वमा रहेको खोटाङ, सोलुखुम्बु, सुनसरी , मोरङ्, ईलाम आदिमा जिल्ला शाखा रहेको छ । त्यस्तै गरी काठमाण्डौ, ललितपुर समेत रहेक छ । आउदो दिनमा अरु जिल्लामा समेत हुनेछ ।