सरकारी निकायहरु तथा संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्य

नेपाल सरकारको बिभिन्न निकायहरु, आदिवासी जनजाती राष्ट्रीय उत्थान प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाती महासंघ , किरात महासंघ, बिभिन्न जातियसस्थाहरुसँग हाम्रो बिगत २५ बर्षदेखी निरन्तर सहकार्य हुँदै आएको छ ।

अन्य बिश्वब्यापी रुपमा राष्ट्रीय रुपमा युएन्डिपि, एसिय आदिबासी संस्था, बिश्व आदिबासी संस्था, आईएलो आदिसँग सहकार्य रहेको छ । पछिल्लो चरण भाषा आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (नेपाल) लगायतसँग नाछिरिङ जातिको मुद्धाहरुमा सहकार्य गरिदै आएको छ ।